Plejebolig

Ansøg om bolig

For at du kan komme i betragtning til en plejebolig vurderer vi altid konkret og individuel på dit samlede behov for hjælp samt din samlede situation.  

Inden du kan blive bevilget en plejebolig, vil vi altid vurdere, om du kan ydes øget hjælp i hjemmet eller om dit behov for pleje og omsorg kan varetages ved hjælp af dagcenter tilbud eller lignende. 

Samlet set vurderer vi, om du har behov for uforudsigeligt og omfattende plejebehov over hele døgnet, der ikke kan imødekommes af hjemmeplejen døgnberedskab. Alle behandlingsmuligheder skal ligeledes være udtømte og genoptræning, hjælpemidler og øvrige sociale og pædagogiske tilbud skal være afprøvet.  

Læs mere om kommunens plejecentre

Få information om Asp Friplejehjem

Der er mulighed for at deltage i mange aktiviteter på plejecentrene. Alle beboere tilbydes forskellige aktivitetstilbud som skræddersyes til den enkelte.

Der skal være mulighed for at udvikle eller vedligeholde, de evner man har.

Beboerne skal have en meningsfuld hverdag, hvor værdighed er i højsædet.

Læs mere om dags- og aktivitetscentre

Har du spørgsmål, så kontakt

Ældre- og handicapservice

96 84 84 20

Træffetider
08.00 - 09.00
12.00 - 13.00