Kontakt os

Luk alle
Åben alle

Har du spørgsmål til pas, NemID, sygesikring, lægevalg, kørsel, kørekort, folkeregister, børnepasning m.m. 

Der er kun åbent i Borgerservice, hvis man har bestilt tid. Du kan bestille tid her eller ved at ringe til Borgerservice.

Ring op - 96 84 84 93

Send mail - borgerservice@struer.dk

Adresse
Smedegade 7
7600 Struer

Ring til Den Digitale Hotline og få hjælp til selvbetjening.

Ring op - 70 20 00 00

Åbningstider

Mandag - torsdag: 08.00 - 20.00 
Fredag: 08.00 - 16.00 
Søndag: 16.00 - 20.00

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel information og vejleder i de digitale selvbetjeningsløsninger, som Struer Kommune og andre myndigheder stiller til rådighed.

I åbningstiderne sidder medarbejdere fra Borgerservice klar til løse dine digitale udfordringer. De har dog ikke adgang til din konkrete sag og kan derfor ikke foretage direkte sagsbehandling.

 

Skal du i kontakt med Borgmesteren eller direktionen i Struer Kommune eller henvender du dig vedr. vielser på rådhuset, alkoholbevilling eller legater? Eller skal du have fat i Struer Kommunes presse- og kommunikationsafdeling? 

Ring op - 96 84 81 15

Send mail - sekretariatet_afdpost@struer.dk

Adresse
Rådhuset
Østergade 15
7600 Struer

Kontakt Børn og Familie, hvis du har spørgsmål vedr. familiebehandling, sundhedsplejen, PPR, familierådgivning eller anden hjælp og støtte til sårbare børn og unge. Kontakt også Børn og Familie hvis du er bekymret for et barn. 

Ring op - 96 84 85 55

Send mail - boernefam@struer.dk

Adresse
Velfærdshuset
Børn og Familie
Peter Bangs Vej 15
7600 Struer

Vil du i kontakt med området, der hjælper borgere med handicap, socialt udsatte, hjemløse, kriseramte og borgere med psykiske sygdomme og hjerneskader? Det kan være omkring bolig, social støtte i hjemmet, hjælperordninger, opsøgende indsats og forebyggelse, misbrugsbehandling eller bare fordi du er bekymret for en nabo, et familiemedlem eller en medborger.

Ring op - 96 84 83 33

Send mail - hop@struer.dk

Adresse
Velfærdshuset
Handicap, Social og Psykiatri
Peter Bangs Vej 15
7600 Struer

Ring op - 96 63 00 10

Adresse
Velfærdshuset
Jobcenter Struer
Peter Bangs Vej 15
7600 Struer

Er du blevet ledig eller skal du i kontakt med Jobcenteret vedr din sag om. fx kontanthjælp, uddannelseshjælp, overgangsydelse, selvforsørgelse- og hjemrejseydelse, sygedagpenge, fleksløntilskud, fleksjobrefusion, revalidering, hjælp til jobsøgning, jobformidling, tilmelding ved ledighed, kontakt til jobrådgiver mv.

Ring op - 96 84 83 83

Send mail - jobcenter@struer.dk

Adresse
Velfærdshuset
Jobcenter Struer
Peter Bangs Vej 15
7600 Struer

Er du med i en forening og skal du have hjælp til tilskudsregler, puljer eller brugen af faciliteter og lokaler. Eller vil du høre mere om kommunens kulturtilbud eller kunstudvalget? Måske du bare gerne vil have hjælp og vejledning til at finde den helt rette fritidsaktivitet uanset om du er barn, ung eller ældre? 

Ring op - 96 84 85 22

Send mail - kfl@struer.dk

Adresse
Østergade 15
7600 Struer

Har du spørgsmål til din løn hos Struer Kommune eller har du personalemæssige forhold, du skal have afklaret?

Ring op - 96 84 89 62

Send mail - logp@struer.dk

96 84 89 63 – henvendelser vedr. løn for skoler, dagtilbud og døgninstitutioner

96 84 89 64 – henvendelser vedr. løn for sundhed og omsorg, tekniske områder og øvrig administration

Adresse
Rådhuset
Østergade 15
7600 Struer

Kontakt Plan og Miljø hvis du har spørgsmål til lokalplaner eller du vil søge tilladelser vedr. natur, miljø, byggeri, dambrug, landbrug, spildevand, jordvarme, BBR, bekæmpelse af rotter og skadedyr osv. 

Ring op - 96 84 84 01

Send mail - teknisk@struer.dk

Adresse
Rådhuset
Østergade 13
7600 Struer

Skal du i kontakt med den fælles administration og ledelse af Struer Kommunes skoler og dagtilbud? 

Ring op - 96 84 80 70

Send mail - csd@struer.dk

Adresse
Velfærdshuset
Skole og Dagtilbud
Peter Bangs Vej 15
7600 Struer

Ring op - 96 84 85 00

Send mail - bibliotek@struer.dk 

Adresse
Smedegade 1-7
7600 Struer

www.struerbibliotek.dk

Vil du give os et praj om manglende snerydning, glatføre eller andet vedligehold omkring fortove, veje, offentlige områder og udearealer som fx parker, strande, toiletter, bænke, skraldespande, skilte, naboskel, hegn, rendestensriste? Eller har du spørgsmål til kommunale anlægsprojekter eller vedligeholdelsen af kommunale bygninger. 

Ring op - 96 84 84 82

Send mail - tda@struer.dk

Adresse
Smedegade 7
7600 Struer

Skal du ansøge om eller har du spørgsmål til ydelserne Kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, fleksløn, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelser, revalideringsydelser mv.  

Træffetid

09.00 - 10.00
Mandag, tirsdag, torsdag, fredag.

Der er kun åbent i Ydelse, hvis man har bestilt tid. Du kan bestille tid ved at ringe til Ydelseskontoret.

Ring op - 96 84 82 99

Send mail - ydelseskontor@struer.dk

Adresse
Velfærdshuset
Jobcenter Struer
Peter Bangs Vej 15
7600 Struer

Visitation og bevilling af hjælpemidler, boligændringer, plejehjemsplads, plejebolig, tilbud til demente, hjemmepleje, personlig hjælp, madservice.

Ring op - 96 84 84 20

Adresse
Velfærdshuset
Sundhed og Omsorg
Peter Bangs Vej 15
7600 Struer

Ring op - 96 84 82 10

Adresse
Rådhuset
Østergade 15
7600 Struer

Sygeplejen
Sygeplejen

Kan du gøre en forskel?

- og bidrage til at skabe fremtidens velfærd tæt på mennesker, teknologi og natur?
Se hvilke ledige stillinger vi har netop nu.