Linde Bæk - Hedegård Bæk - Kirstens Bæk

Projektet er en samling af flere mindre tiltag i tre forskellige vandløb.

Projektet er samlet for at minimere de administrative omkostninger.
 
Projektet gennemføres for at fjerne spærringer i de forskellige vandløb. Dette gøres for at fisk og insekter kan bevæge sig op gennem vandløbet. Målet er at opnå ”god økologisk tilstand” i henhold til EU's Vandrammedirektiv, som Danmark er forpligtet til at leve op til.
 
For at opnå ”god økologisk tilstand” er der krav til mængden af fisk og sammensætningen af insekter i de forskellige vandløb.
 
Projektet har været i udbud og forventes gennemført i efteråret 2023. Projektet er lavet af Struer Kommune i samarbejde med Limfjordsrådet.
 
Projektet er fuldt finansieret gennem den Nationale Tilskudsordning til vandløbsrestaurering.
Senest opdateret 17-04-2024