Vandløbsprojekter

Struer Kommune gennemfører restaureringstiltag i vandløb for at skabe bedre levesteder for vandplanter og dyr.

Tiltagene kan for eksempel være udlægning af gydegrus, genåbning af rørlagte strækninger eller genslyngning.

Vandløbsprojekter

Struer Kommune gennemfører restaureringstiltag i vandløb for at skabe bedre levesteder for vandplanter og dyr.

Tiltagene kan for eksempel være udlægning af gydegrus, genåbning af rørlagte strækninger eller genslyngning.

Senest opdateret 17-04-2024