Vandløbs- og vådområdeprojekter

Struer Kommune arbejder på at forbedre vandmiljøet i kommunen.

Vandløbs- og vådområdeprojekter

Struer Kommune arbejder på at forbedre vandmiljøet i kommunen.