Kærgård Bæk

Struer Kommune har restaureret Kærgård bæk, så der nu er genåbnet en strækning på 30 meter.

Kærgård Bæk

Struer Kommune har genåbnet en rørlagt strækning af Kærgård Bæk. De 30 m rør, som Kærgård Bæk tidligere løb i, er blevet erstattet af 20 m åbent vandløb og 16 m nyt rør under Kongsgårdvej.
 
Det gamle rør var i meget dårlig stand og skulle udskiftes. Samtidig var røret udpeget som en spærring i statens vandområdeplaner, fordi fisk og andre dyr ikke kunne passere igennem det.
 
Hvor der før var et rør i jorden, er der nu blevet skabt et fint lille, slynget vandløb med sten- og grusbund til glæde for vandløbsfaunaen. Den vigtigste følge af projektet er, at hele Kærgård Bæk åbnes for gydende ørreder (f.eks. havørreder).
 
Kærgård Bæk udgør et særdeles godt opvækstområde for ørredyngel.
 
Kommunen har selv betalt for det nye rør under Kongsgårdvej, men har søgt midler hjem til udgravning af det nye vandløb. EU og Staten har bevilget i alt ca. 250.000 kr. til projektet.
 

Senest opdateret 17-04-2024