Hjerm Bæk

Struer Energi og Struer Kommune har samarbejdet om at lave regnvandsbassiner og et nyt genslynget vandløb på engen nord for Hjerm.

Struer Energi har gravet to store regnvandsbassiner på arealet, hvor regnvand fra huse og veje fra Hjerm skal opsamles, inden det ledes ud i Hjerm Bæk. 
 
Før i tiden ledtes regnvandet fra Hjerm direkte ud i bækken, hvilket f.eks. medførte erosion og tilførsel af sand/grus og forurenende stoffer til vandløbet. 
 
Ved at forsinke vandet i de to bassiner skånes vandløbet for kraftige regnskyl, og forurenende stoffer mm. bundfældes i bassinerne i stedet for at ende i bækken.
 
Struer Kommune har fået gravet et nyt vandløb med et slynget forløb (i alt 300 m) lige ved siden af regnvandsbassinerne.
 
Det nye vandløb erstatter en flere hundrede meter lang rørlagt strækning.
 
Formålet med det nye vandløb er at skabe nye levesteder for dyr og planter til gavn for naturen, og til glæde for Hjerms borgere. I vandløbet udlægges f.eks. bunker af grus og sten, som kan fungere som gydebanker for ørred.
 
Det er Struer Kommunes og Struer Energis håb, at arealet kan udvikle sig til et vigtigt rekreativt område for Hjerms borgere.
 
Der indgår derfor et stiforløb i projektet, som forløber langs bassinerne og vandløbet.
 
Desuden er der klargjort til en bro over vandløbet og der etableres borde og bænke ved bassinerne.
 
Stiforløbet mm. er planlagt i samarbejde med Hjerm Borgerforenings stigruppe.

 

Senest opdateret 14-03-2024