Hestbæk-Riskjær Bæk

Struer Kommune har fået tilskud til at undersøge mulighederne for at forbedre levevilkårene for dyr og planter i Hestbæk-Riskjær Bæk.

Hestbæk-Riskjær Bæk

Forundersøgelse

Som en del af forundersøgelsen har kommunen undersøgt de tekniske muligheder for en række indsatser. Kommunen har ligeledes talt med lodsejere med jord op til vandløbet om deres holdninger til indsatserne.
 
I forundersøgelsen anbefales det, at udlægge groft materiale (grus og sten) og dødt ved en række steder i vandløbet. Desuden foreslås det at åbne en længere rørlagt strækning samt genslynge vandløbet på nogle mindre strækninger. Desuden skal der sikres passage for fisk og andre vandlevende dyr gennem tre vejunderføringer.
 

Hvad sker der efter forundersøgelsen?

På baggrund af forundersøgelsen agter Struer Kommunen at ansøge staten om midler til realisering af indsatserne. Hvis midlerne bevilges, vil Struer Kommune detailplanlægge indsatsen i dialog med lodsejerne.
 
Forundersøgelse er udført af Struer Kommune i samarbejde med Limfjordsrådet, men betales af Staten og EU. Tilskuddet gives af Fiskeristyrelsen, og udgøres af midler fra Staten og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Logo for tilskudsordning

Senest opdateret 17-04-2024