Bredkær Bæk - Nørredal Bæk - Hestbæk Riskjær Bæk

Projektet er en samling af restaureringer i forskellige vandløb. Dette gøres for at minimere de administrative omkostninger og give mulighed for større støtte til de lidt dyrere projekter.

Projektets formål er at fjerne spærringer i de forskellige vandløb, genoprette den naturlige tilstand i vandløbet og skabe bedre fysiske forhold for fisk, insekter og vandplanter. Målet er at opnå ”god økologisk tilstand” i henhold til EU's Vandrammedirektiv, som Danmark er forpligtet til at leve op til.
 
Der er gennemført forundersøgelser i alle tre vandløb og Limfjordsrådet i samarbejde med kommunen er nu i gang med at udarbejde et detailprojekt og lave aftaler med de mange lodsejere langs vandløbene. Når alle aftaler med lodsejere er i hus, vil kommunen gå i gang med anlægsarbejdet.
 
Projektet er betalt af Miljø- og Fødevareministeriet (30 %) og midler fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (70%).
 

logo til tilskudsordning

Senest opdateret 17-04-2024