Lavbundsprojekt Møgelsig på Venø

Struer Kommune har fået tilskud til et lavbundsprojekt i Møgelsig Pumpelag på Venø.

Møgelsig lavbundsprojekt

Struer Kommune har fået tilskud til at gennemføre et lavbundsprojekt i Møgelsig Pumpelag på Venø.

Som en del af projektet er pumpen, som drænede pumpelaget, blevet nedtaget, og der er opstået en sø. Overskydende vand fra søen ledes ud gennem et rør og en afvandingsgrøft. Der er etableret et højtvandslukke, så der ikke kan løbe saltvand fra fjorden ind i søen.

Søen har et areal på over 10 ha, og er dermed en af kommunens største søer. Ud over at bidrage til reduktion af klimagasudslip og næringsstofbelastningen af Limfjorden, udgør søen allerede et vigtigt område for rastende, ynglende og fødesøgende fugle. 

Der er gennemført en jordfordeling, så de lodsejere som har ønsket det, har fået erstatningsjord uden for projektområdet. De lodsejere som har beholdt jord i området har fået kompensation for at deres jord er blevet vådere.

Møgelsig lavbundsprojekt afgrænsning

Projektet er udført af Struer Kommune, men betalt af Staten og EU. Tilskuddet gives af Landbrugsstyrelsen og udgøres af midler fra Staten og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Logo for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Kontakt

Plan og Miljø

T: 96 84 84 01

E: teknisk@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail