Vandområdeplaner

Vandområdeplanerne er et centralt element i gennemførelsen af EU’s vandrammedirektiv.

EU har vedtaget et vandrammedirektiv, der skal beskytte vandmiljøet i alle EU-lande. De danske vandområdeplaner er lavet til at nå målet i EU's vandrammedirektiv.
 
Opgaven med at udarbejde og gennemføre de danske vandområdeplaner er fordelt mellem staten, miljøministeren, miljøstyrelsen og kommunerne.
 
Vandområdeplanerne indeholder blandt andet virkemidler. Virkemidlerne skal bruges til at opnå målet med vandområdeplanerne og dermed sikre et bedre vandmiljø i Danmark.
 
Struer Kommune arbejder på at skabe vådområder forskellige steder i kommunen. Indsatsen gennemføres som led i de statslige vandområdeplaner, og har til formål at reducere udledning af kvælstof og fosfor til hav, fjorde og søer.
 
Læs mere om vandområdeplaner her
Senest opdateret 14-03-2024
Kontakt

Plan og Miljø

T: 96 84 84 01

E: teknisk@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail