Vådområde Strandbjerggård

Struer Kommune og Limfjordsrådet samarbejder om at etablere et vådområde ved Strandbjerggård.

Struer Kommune har fået tilskud til at udføre en forundersøgelse af mulighederne for at lave et vådområde ved Strandbjerggård nordøst for Bremdal. Formålet med vådområdet er at fjerne kvælstof fra vandmiljøet og dermed mindske udledningen af kvælstof til Struer Bugt.
 
Forundersøgelsen blev foretaget i løbet af 2021 og bestod dels af en teknisk del, der undersøgte mulighederne for at lave et vådområde og komme med forslag til løsninger, og dels af en lodsejerundersøgelse, der skulle afdække lodsejernes holdning til det forslag, som fremkom i den tekniske del.
 

Hvad så efter forundersøgelsen?

Forundersøgelsen viste at det var teknisk muligt at gennemføre projektet og at det ville føre til en nedsat udledning af kvælstof. Struer kommune vil nu sammen med de berørte lodsejere planlægge, hvad der videre skal ske.
Struer Kommune har søgt penge til realisering af projektet og har fået tilsagn til det fulde beløb.
 
Limfjordsrådet samarbejder med kommune om at lave et detailprojekt, der kan arbejdes ud fra.
 
Derudover skal der søges forskellige tilladelser hos forskellige myndigheder. Hvis disse bliver godkendt, forventes projektet gennemført i sommeren 2024.
 
Forundersøgelse og eventuel gennemførelse af projektet udføres af Struer Kommune i samarbejde med Limfjordsrådet, men betales af Staten og EU. Tilskuddet gives af Landbrugsstyrelsen og udgøres af midler fra Staten og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.
 

Logo for Den europæiske landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne

Senest opdateret 14-03-2024
Kontakt

Plan og Miljø

T: 96 84 84 01

E: teknisk@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail