Odby Sø vådområdeprojekt

Odby Sø er et vådområdeprojekt, hvis hovedformål er at fjerne kvælstof fra vandmiljøet.

Odby Sø vådområdeprojekt

Beskrivelse af projektet

Odby Sø kvælstofvådområde er et vådområdeprojekt beliggende i et pumpelag nord for Oddesund ved Sunddraget sommerhusområdet. Projektets formål er at fjerne kvælstof fra vandmiljøet, men projektet kan også være med til at skabe mere natur i området. Store dele af området ligger en meter under havoverfladen og bliver i dag pumpet tørt.

Forundersøgelser

Struer Kommune har fået tilsagn til at gennemføre en forundersøgelse, som skal undersøge mulighederne for at gennemføre et projekt, effekten på vandmiljøet og påvirkningen på omkringliggende arealer. Forundersøgelsen skal også kigge på afværgetiltag, så projektet ikke påvirker boliger og infrastruktur omkring projektet.

I 2015 gennemførte Struer Kommune en lignende forundersøgelse af projektet, men pga. omkostningerne og regler blev det ikke gennem-ført. Siden da er reglerne ændret og der er kommet større finansiering til projekterne. Håbet er derfor at det nye projekt kan leve op til gældende krav.

Hvis forundersøgelsen viser at projektet er muligt, har en god effekt, og der er lokal opbakning til det, skal der søges penge til realisering. Bliver projektet godkendt og får penge til realisering, skal en jordfordeling sættes i gang, og der skal laves projektaftaler med alle lodsejere. Projektet kan ikke gennemføres før alle aftaler er på plads, og de nødvendige erstatninger er fastlagt. Projektet kan ikke gennemføres, hvis der ikke kan opnås enighed om erstatning, da projektet gennemføres på frivillig basis.

Den tekniske forundersøgelse gennemføres af Envidan, og den ejendomsmæssige forundersøgelse gennemføres af Fjordland i samarbejde med Struer Kommune.
Tilskudsordningen administreres af Landbrugsstyrelsen og finansieres af EU og den danske stat med midler fra Den Europæiske Landbrugs-fond for Udvikling af Landdistrikterne.

Link til Miljøstyrelsens informationer om kvælstof- og fosforvådområder

Logo for den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Kontakt

Plan og Miljø

T: 96 84 84 01

E: teknisk@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail