Forstå din regning for rottebekæmpelse

Alle, der ejer et hus eller anden ejendom, skal betale for rottebekæmpelse til kommunen. Fra 2024 ændrer Miljøministeriet måden, man beregner betalingen for rottebekæmpelse på. Se, hvad det betyder for dig:

Fra 2024 har Miljøministeriet indført en ny model for betaling af rottebekæmpelse. Den betyder, at du skal betale for rottebekæmpelse ud fra, hvor mange kvadratmener bygninger der er på din grund.

Sådan beregner vi din afgift for rottebekæmpelse

I Struer Kommune er satsen beregnet til 0,2720 kr. pr. kvadratmeter bygning på din grund. Du kan selv beregne din afgift:
Hvis du har en bolig på 160 kvadratmeter og en carport med redskabsskur på 40 kvadratmeter, er din samlede bebyggelse på 200 kvadratmeter.
(200 m2 x 0,2720 kr.) Det betyder, at skal betale 54,40 kr. pr. år i rottegebyr.

For langt de fleste ejendomsejere betyder den nye beregning, at man skal betale mindre til rottebekæmpelse end tidligere. For enkelte vil afgiften stige.
Du kan læse mere i Rottebekendtgørelsen, kapitel 12, paragraf 52, stk. 2.

Find din opkrævning på Betalingsservice, i E-boks, på borger.dk eller virk.dk

Du skal betale for rottebekæmpelse på din ejendoms-bidragsbillet fra kommunen, sammen med blandt andet renovation.

Hvis din betaling af ejendomsskat allerede har været meldt Betalingsservice, PBS, skal du ikke gøre noget. Så fortsætter betalingen af ejendomsbidragsbillet automatisk.
Er din betaling ikke meldt til PBS, får du en ejendomsbidrags-billet fra kommunen i e-Boks.
Er du ikke meldt til e-Boks, får du ejedomsbidrags-billetten i din digitale postkasse på borger.dk
Hvis du er fritaget for digital post, sender vi et brev til dig i stedet.
Er du en virksomhed, forening eller lignende, kommer ejendomsbidrags-billetten i den digitale postkasse på virk.dk.

Kontakt

Økonomi, Ejendomsskat