Kontaktudvalg for lokalområders aktivitetspulje

Aktivitetspuljen skal være med til at understøtte borgernes arbejde med udvikling og forskønnelse af lokalområderne i Struer Kommune, samt støtte opstart af nye initiativer, som medvirker til et alsidigt og spændende liv i lokalområderne i Struer Kommune.

Ved større arrangementer bør der være fokus på at synliggøre og markedsføre Struer Kommune lokalt, regionalt og nationalt, som en attraktiv turist- og bosætningskommune.

Både foreninger, institutioner og selvorganiserede grupper og øvrige aktører, har mulighed for at søge aktivitetspuljen.

Kommercielle aktører kan som udgangspunkt ikke ansøge puljen.

Der kan søges midler til initiativer eller projekter, der enten:

  • bidrager til udvikling og/eller forskønnelse af lokalområderne
  • kommer det lokale fællesskab til gavn
  • kommer en bred kreds af borgere til gavn
  • understøtter lokalområdets udviklingsplan (LUP)

Desuden gælder det, at:

  • ansøger kan medregne værdien af frivillig arbejdskraft i egenfinansieringen til projektet. Værdien af frivillig arbejdskraft fastsættes til 100 kr. i timen.
  • der som udgangspunkt ikke kan søges midler til projekter, der efterfølgende pålægger Struer Kommune driftsudgifter til vedligehold eller lignende.

Ansøgninger til Kontaktudvalg for lokalområders aktivitetspulje behandles løbende.

Kontakt Center for Kultur, hvis du ønsker sparring på en ansøgning.

Se kalender over udvalgets møde

Senest opdateret 19-04-2024
Rikke Vilsgaard Jespersen
Udviklingskonsulent
Center for Kultur
Kontakt

Center for Kultur

E: kultur@struer.dk 
T: 96 84 85 22

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til os

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)