Kontaktudvalg for lokalområder

Stærke lokalområder skaber fundament for et inspirerende liv i Struer Kommune.

Struer by er placeret i midten af kommunen og omkranses af de fem lokalområder; Thyholm, Humlum/Resen, Venø, Langhøj og Hjerm. Konstruktionen af lokalområderne er forskellige. Nogle gange refererer betegnelsen til en enkelt landsby og andre gang en klynge af landsbyer. Hvert lokalområde er unikt, både i forhold til opbygning, størrelse, stedbundne potentialer, styrker og udfordringer. 

Struer Byråd har vurderet, at det kræver et særligt udvalg at forvalte lokalområderne. Først og fremmest for at tydeliggøre, at man ønsker udvikling i hele kommunen, og derudover indebærer arbejdet med lokalområder en tværkommunal indsats.

Byrådet har derfor med udgangspunkt i den kommunale styrelseslov nedsat et ’Kontaktudvalg for lokalområder’ – et såkaldt § 17, stk. 4 udvalg til at varetage denne særlige indsats. Det er de lokale borgere, der har det bedste kendskab til lokalområderne, og som – med hjælp fra Struer Kommune – skal være med til at udvikle områderne. Derfor er kontaktudvalget sammensat af 10 borgerrepræsentanter, som dækker kommunen geografisk, samt 2 politikere fra Kulturudvalget, der skal sikre koblingen til kommunens øvrige politikker.

Kontaktudvalg for lokalområder skal således være med til at sikre, at der sker udvikling i hele kommunen og med fokus på de unikke lokale forhold.

Kontaktudvalg for lokalområders aktivitetspulje

Aktivitetspuljen skal være med til at understøtte borgernes arbejde med udvikling og forskønnelse af lokalområderne i Struer Kommune, samt støtte opstart af nye initiativer, som medvirker til et alsidigt og spændende liv i lokalområderne i Struer Kommune.

Læs mere her

Senest opdateret 18-06-2024
Rikke Vilsgaard Jespersen
Udviklingskonsulent
Center for Kultur
Kontakt

Center for Kultur

E: kultur@struer.dk 
T: 96 84 85 22

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til os

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)