Grønt Råd

Grønt Råd fungerer som rådgiver og inspirator i forhold til arbejdsopgaver og projekter inden for natur-, plan- og miljøforhold i Struer Kommune.

Struer Kommune har et Grønt Råd, der er sammensat af politikere og repræsentanter for forskellige interesseorganisationer i det åbne land.

 • Med øje for dialog, samskabelse og samarbejde skal Grønt Råd fungere som rådgiver og inspirator i forhold til aktuelle/kommende arbejdsopgaver og projekter inden for natur-, plan- og miljøforhold i kommunen.
 • Grønt Råd bidrager med faglig sparring og interesse-inputs i generelle og principielle emner inden for natur-, plan- og miljøforhold; eks. udtalelser til strategier og forvaltningspraksis.

De typiske arbejdsopgaver vil være med emner, der knytter sig til projekter, planer, opgaver og forvaltning inden for:

 • Tør og våd natur
 • Plan
 • Miljø
 • Klima

Formålet med Grønt Råd er at kombinere flere ressourcer og kompetencer og derved skabe merværdi i løsningen af projekter og opgaver inden for Plan- og Miljøområdet i Struer Kommune.

Medlemmer

 • Lars Pultz Knudsen - Struer Jægerråd
 • Helle Lyng - Danmarks Naturfredningsforening
 • Pauli Juel Østerø - Danmarks Naturfredningsforening
 • Sven Åge Knudsen - Dansk Ornitologisk Forening
 • Jan Bendix - Friluftsrådet
 • Anni Juhl Jørgensen - Friluftsrådet (suppleant) 
 • Morten Agger - Fjordland
 • Kim Jørgensen - Fjordland (suppleant)
 • Dorte Storper - SAGRO
 • Robert Lynge Andersen - Holstebro-Struer landboforening
 • Poul Ravnsbæk - Naturstyrelsen
 • Henning Givskov - Naturvejlederforeningen
 • Henning Lehmann Pedersen - Struer Kystfiskerforening
 • Søren Dalgaard Christrup - Struer Kystfiskerforening (suppleant)
 • Dennis Borbjerggaard - Nordvestjysk Fritidsfiskerforening
 • Ledig - Danmarks Jægerforbund

Struer Kommune

 • Tim Pindstofte (Formand TMK) - Formand for Grønt Råd
 • Palle Lykke Ravn (Næstformand TMK) - Næstformand for Grønt Råd
 • Dennis Jensen - Direktør for Den Teknisk Organisation
 • John Patuel Hansen - Centerchef Plan og Miljø
 • Lotte Hove Jensen - Sekretær i Grønt Råd
Senest opdateret 15-04-2024
Kontakt

Plan og Miljø

T: 96 84 84 01

E: teknisk@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail