Budget

Værd at vide om det kommunale budget

De kommunale udgifter finansieres primært af skatter fra lønmodtagere, virksomheder og boligejere samt tilskud og refusion fra staten. Derudover genereres indtægt via borgernes egenbetaling inden for eksempelvis børnepasning, madservice og socialområdet.

Sådan fordeler budgettet for 2022 sig i hele Struer Kommune

Budgetaftalen gælder for budgetåret 2022 samt overslagsårene 2023, 2024 og 2025. Her illustreres den overordnede budgetramme for 2022.

 

 

Børn og unge

 

Social, sundhed og ældre

Beskæftigelse og forsørgelse

Det tekniske område

Kultur, fritid og lokalområder

Budget for tidligere år

Har du spørgsmål, så kontakt

Økonomiafdelingen

96 84 82 10