Teknisk Drift & Anlæg

Se, hvordan vi behandler personoplysninger


Vi behandler dine personoplysninger for at kunne give dig den bedst mulige indsats.
Vi anvender dine oplysninger på følgende områder

  • Kommunale grønne områder
  • Veje og trafik
  • Interne serviceopgaver
  • Sekretariat hegnsyn
  • Rengøring
  • Ad hoc serviceopgaver
  • Kollektiv trafik

Vi behandler dine personoplysninger jævnfør databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og dansk lov på området. Vores lovhjemmel er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og e for så vidt angår almindelige oplysninger. For så vidt angår følsomme oplysninger, primært i form af helbredsoplysninger, sker behandlingen efter artikel 9, stk. 2, litra a eller f.

I sjældne tilfælde behandler vi oplysninger om strafbare forhold. I så fald sker behandlingen med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 10.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse, cpr.nr. mv. Afhængig af de konkrete forhold behandler vi også følsomme oplysninger om dig, f.eks. helbredsmæssige oplysninger og evt. også strafferetligt oplysninger om lovovertrædelser. Behandling af oplysninger om cpr.nr. sker med henblik på entydig identifikation efter databeskyttelseslovens §11 stk. 1.

Oplysningerne stammer fra dig selv, dine pårørende, din læge, sygehuset, kriminalforsorgen, og andre offentlige myndigheder og samarbejdspartnere.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe vi behandler din sag og du er bevilget en indsats. Når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt, vil dine oplysninger blive slettet, hvorefter kommunen ikke længere har adgang til dem.

Videregiver vi dine personoplysninger?

Dine oplysninger kan registreres i systemerne: GIS-kort og SBSYS og videregives til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen. (fx. Ankestyrelsen)
Når du har afgivet samtykke i forbindelse med indhentning af personlysninger, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det kun den fremadrettede behandling af dine personoplysninger.

 

Kontakt

Teknisk drift og anlæg

T: 96 84 84 82

E: tda@struer.dk

 

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Find sikre mailadresser her