Plan & Miljø

Se, hvordan vi behandler personoplysninger


Vi behandler dine personoplysninger for at kunne give dig den bedst mulige indsats.
Center for Plan og Miljø arbejder med lokalplanlægning, landzone, landskabsbevaring, naturpleje og naturbeskyttelse, vandløb og vådområder, kystbeskyttelse, drikkevand og grundvand, jord og jordforurening, spildevand og regnvand, badevand, energi, miljøbeskyttelse, miljøvurderinger forurening og støj, landbrug og husdyrhold, virksomheder og erhverv, affald, skadedyrsbekæmpelse samt byggeri og bygningsfredning.

Vi sagsbehandler og administrere indenfor gældende lovgivning og bekendtgørelser for vores områder.
Vi behandler dine personoplysninger jævnfør databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og dansk lov på området.

Vores lovhjemmel er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og e for så vidt angår almindelige oplysninger. For så vidt angår følsomme oplysninger, primært i form af helbredsoplysninger, sker behandlingen efter artikel 9, stk. 2, litra a eller f.

I sjældne tilfælde behandler vi oplysninger om strafbare forhold. I så fald sker behandlingen med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 10.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse, cpr.nr. mv. Afhængig af de konkrete forhold behandler vi også følsomme oplysninger om dig, f.eks. helbredsmæssige oplysninger og evt. også strafferetligt oplysninger om lovovertrædelser. Behandling af oplysninger om cpr.nr. sker med henblik på entydig identifikation efter databeskyttelseslovens §11 stk. 1.

Oplysningerne stammer fra dig selv og vi kan modtage generelle oplysninger fra andre offentlige myndigheder og samarbejdspartnere.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe vi behandler din. Når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt, vil dine oplysninger blive slettet, hvorefter kommunen ikke længere har adgang til dem.

Videregiver vi dine personoplysninger?

Dine oplysninger registreres i systemet SBSYS og kan videregives til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen (fx. Klagenævn i forbindelse med klagesager).
Når du har afgivet samtykke i forbindelse med indhentning af personlysninger, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det gør du ved at kontakte din visitator.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det kun den fremadrettede behandling af dine personoplysninger.

Senest opdateret 15-04-2024
Kontakt

Plan og Miljø

T: 96 84 84 01

E: teknisk@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail