Handicap, Social og Psykiatri - Botilbud

Se, hvordan vi behandler personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne give dig den bedst mulige indsats når du har kontakt med et botilbud.

Formålet med indsamling af dine oplysninger er, at få viden til at bidrage med, at skabe en tilværelse for dig med udgangspunkt i dit liv, din trivsel, dine interesser og aktiviteter, så du kan bevare eller forbedre dine psykiske eller sociale funktioner og livskvalitet med kvalificeret relevant social indsats.

  • Vi arbejder med udgangspunkt i Forvaltningsloven
  • Servicelovens afsnit fem (voksenområdet) og afsnit fire (børneområdet).

Vi behandler dine personoplysninger jævnfør databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og dansk lov på området. Vores lovhjemmel er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og e for så vidt angår almindelige oplysninger. For så vidt angår følsomme oplysninger, primært i form af helbredsoplysninger, sker behandlingen efter artikel 9, stk. 2, litra a eller f.

I sjældne tilfælde behandler vi oplysninger om strafbare forhold. I så fald sker behandlingen med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 10.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse, cpr.nr. mv. Afhængig af de konkrete forhold behandler vi også følsomme oplysninger om dig, f.eks. helbredsmæssige oplysninger og evt. også strafferetligt oplysninger om lovovertrædelser. Behandling af oplysninger om cpr.nr. sker med henblik på entydig identifikation efter databeskyttelseslovens §11 stk. 1.

Oplysningerne stammer fra dig selv, dine pårørende, din læge, sygehuset, kriminalforsorgen, og andre offentlige myndigheder og samarbejdspartnere.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe vi behandler din sag og du er bevilget en indsats. Når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt, vil dine oplysninger blive slettet, hvorefter kommunen ikke længere har adgang til dem.

Videregiver vi dine personoplysninger?

Dine oplysninger registeres i systemer Nexus og SBSYS og vidergives til andre offentlige myndigheder, Private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen. Vi er i løbende dialog med dig omkring omfanget af oplysninger, som er relevante at indsamle

Når du har afgivet samtykke i forbindelse med indhentning af personlysninger, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det gør du ved at kontakte din Kontaktperson.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det kun den fremadrettede behandling af dine personoplysninger.

Kontakt

Bo- & Dagtilbud Psykiatri

T: 96 84 88 54