Ring til kommunen

Find telefonnumre og åbningstider på vores forskellige afdelinger. Du får vist kontaktinformationerne, når du klikker på emnerne.

Borgerservice: 9684 8493

Her får du hjælp til: Pas, MitID, sygesikring, lægevalg, kørsel, kørekort, folkeregister, pladsanvisningen til børnepasning med mere.

 • Mandag: 09.00 – 15.00
 • Tirsdag: 09.00 – 15.00
 • Onsdag: 09.00 – 15.00
 • Torsdag: 09.00 – 17.00
 • Fredag: Lukket

Tiflytterservice: 9684 8794

Her får du hjælp, hvis du overvejer at flytte til kommunen eller lige er kommet hertil

Ydelseskontoret - Forsøgerydelser: 9684 8299 Sygedagpenge: 9684 8271

Her får du hjælp til: At søge om ydelserne kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, fleksløn, ledighedsydelse, ressourceforløb, revalideringsydelser mv.  

 • Mandag: 09.00 – 15.00
 • Tirsdag: 09.00 – 15.00
 • Onsdag: 09.00 – 15.00
 • Torsdag: 09.00 – 17.00
 • Fredag: Lukket

Du kan ringe direkte til din sagsbehandler mellem kl. 13.00 - 15-00
(I uge 25 - 31 mandag og torsdag mellem kl. 13.00 - 14.00)

Økonomiafdelingen: 9684 8210

Her kan du få hjælp til: Regninger fra kommunen, kommunens regnskab m.v.

 • Mandag: 09.00 – 15.00
 • Tirsdag: 09.00 – 15.00
 • Onsdag: 09.00 – 15.00
 • Torsdag: 09.00 – 17.00
 • Fredag: 09.00 - 12.00

Ejendomsbidrag: 9684 8415

Her kan du få hjælp til spørgsmål om ejendomsbidrag

 • Mandag: 09.00 – 15.00
 • Tirsdag: 09.00 – 15.00
 • Onsdag: 09.00 – 15.00
 • Torsdag: 09.00 – 17.00
 • Fredag: Lukket

Ældreboliger: 9684 8200

Her kan du få hjælp til spørgsmål om ældreboliger

 • Mandag: 09.00 – 15.00
 • Tirsdag: 09.00 – 15.00
 • Onsdag: 09.00 – 15.00
 • Torsdag: 09.00 – 17.00
 • Fredag: Lukket

 

Jobcenter Struer: 9684 8383

Her får du hjælp til:  jobsøgning, jobformidling, tilmelding ved ledighed, kontakt til jobrådgiver, kontanthjælp, uddannelseshjælp, overgangsydelse, selvforsørgelse- og hjemrejseydelse, sygedagpenge, fleksløntilskud, fleksjobrefusion, revalidering med mere.

 • Mandag: 09.00 – 15.00
 • Tirsdag: 09.00 – 15.00
 • Onsdag: 09.00 – 15.00
 • Torsdag: 09.00 – 17.00
 • Fredag: Lukket

Hotline til virksomheder: 9663 0010

Her får du hjælp til: rekruttering og fastholdelse af medarbejdere og vejledning ved afskedigelser.

Byggekontoret:  9684 8448

Her får du hjælp: byggetilladelser, byggeri og BBR.

Plan & Miljø: 9684 8401

Her får du hjælp til: lokalplaner eller du vil søge tilladelser vedr. natur, miljø, byggeri, dambrug, landbrug, spildevand, jordvarme, BBR, bekæmpelse af rotter og skadedyr osv. 

Teknisk Drift & Anlæg 9684 8482

Her får du hjælp til: manglende snerydning, glatføre eller andet vedligehold omkring fortove, veje, offentlige områder og udearealer som fx parker, strande, toiletter, bænke, skraldespande, skilte, naboskel, hegn, rendestensriste. Få også svar på spørgsmål om kommunale anlægsprojekter eller vedligehold af kommunale bygninger. 

Telefontider:

 • Mandag: 09.00 – 15.00
 • Tirsdag: 09.00 – 15.00
 • Onsdag: 09.00 – 15.00
 • Torsdag: 09.00 – 17.00
 • Fredag: 09.00 - 12.00

Børn & Unge: 9684 8555

Her får du hjælp til spørgsmål om: Sundhedspleje, dagpleje, vuggestuer, børnehaver, skoler, PPR (Pædagogisk Psykologisk rådgivning), familierådgivning, familiebehandling med mere.

Kontakt også Børn og Unge hvis du er bekymret for et barn. 

 • Mandag: 09.00 – 15.00
 • Tirsdag: 09.00 – 15.00
 • Onsdag: 09.00 – 15.00
 • Torsdag: 09.00 – 17.00
 • Fredag: 09.00 - 12.00

Hotline for virksomheder: 9663 0010

Her får du hjælp til: rekruttering og fastholdelse af medarbejdere og vejledning ved afskedigelser.

 • Mandag: 09.00 – 15.00
 • Tirsdag: 09.00 – 15.00
 • Onsdag: 09.00 – 15.00
 • Torsdag: 09.00 – 17.00
 • Fredag: 09.00 - 12.00

Mere om kontaktpersoner for virksomheder

Center for Kultur 9684 8522

Her får du hjælp til: Kulturtilbud, Events og kunstudvalg. Tilskudsregler, puljer eller brugen af faciliteter og lokaler for foreninger. Få også hjælp til at finde fritidsaktiviteter, uanset om du er barn, ung eller ældre. Aktiviteter under Lydens By.

 • Mandag: 09.00 – 15.00
 • Tirsdag: 09.00 – 15.00
 • Onsdag: 09.00 – 15.00
 • Torsdag: 09.00 – 17.00
 • Fredag: 09.00 - 12.00

Struer Bibliotek 9684 8500

Her kan du låne bøger og andre materialer - og du kan også komme til arrangementer, foredrag og andre events.

Mere om Struer Bibliotek

Hjemmesygeplejen - 2027 2104

Hvis du har behov for hjælp i forbindelse med kronisk eller akut sygdom.

Sygeplejeklinikken: 9684 8693

Hvis du er henvist til sygepleje af din læge

Handicap, Social og Psykiatri 9684 8333

Her får du hjælp til: handicap, socialt udsatte, hjemløse, kriseramte, borgere med psykiske sygdomme og hjerneskader, social støtte i hjemmet, hjælperordninger, misbrugsbehandling. Ring også, hvis du er bekymret for en nabo, et familiemedlem eller en medborger.

Telefontider:

Mandag 09.00 – 15.00
Tirsdag 09.00 – 15.00
Onsdag 09.00 – 15.00
Torsdag 09.00 – 17.00
Fredag 09.00 – 12.00

Visitation til hjemmehjælp, Hjælpemidler og Boliger: 9684 8420

Her får du hjælp til: Visitation og bevilling af hjælpemidler, boligændringer, plejehjemsplads, plejebolig, tilbud til demente, hjemmepleje, personlig hjælp, madservice.

 • Telefontid: Mandag-fredag: 08.00-09.00

Ældreboliger: 9684 8200

Her kan du få hjælp til spørgsmål om ældreboliger

Mandag 09.00 – 15.00
Tirsdag 09.00 – 15.00
Onsdag 09.00 – 15.00
Torsdag 09.00 – 17.00
Fredag Lukket

 

Borgmester og Direktionskontor: 9684 8115

Her kan du få hjælp til: vielser, legater, grundlovsceremoni, alkoholbevliing samt ønske om kontakt med direktion eller borgmester.

Løn & Personale: 9684 8962

Her kan du få hjælp til: Spørgsmål om løn og ansættelsesforhold, hvis du er ansat hos Struer Kommune.

Kommunikation: 9684 8077

Her kan du som journalist få hjælp til at finde en person eller kilde, der kan udtale sig om et bestemt emne.

 

Find direkte numre på Direktion og ledere:

Den Digitale Hotline

T: 70 20 00 00

Hjælp til digitale selvbetjeningsløsninger:

Mandag - torsdag: 8.00 - 20.00
Fredag: 8.00 - 16.00
Søndag: 16.00 - 20.00

Lukkedage

Vær opmærksom på, at Rådhuset, Velfærdshuset og Smedegade 7 holder lukket på danske helligdage, 1. maj, dagen efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag, hele uge 29 samt dagene mellem jul og nytår.