Fra landbrugsjord til natur – ny ordning på vej

Publiceret 10-07-2024

Er du landmand, og har du marker, som er svære at komme til at dyrke, kan en ny ordning, hvor du kan søge tilskud til at udtage landbrugsjord fra drift måske være noget for dig

foto af oversvømmet eng - modelfoto fra Colourbox

I efteråret forventes en ny tilskudsordning, ”Permanent ekstensivering” at åbne, når den er godkendt i EU kommissionen.
Landmænd vil kunne søge tilskud fra ordningen til at tage arealer ud af drift. Det kan for eksempel være marker, der ligger langt fra gården, områder som tit bliver oversvømmet eller som er svære at dyrke af andre grunde. Det kan også være arealer, som man blot gerne vil bruge til naturformål.

Når landbrugsjorden tages ud af drift, er det en gevinst for natur, miljø og klima. Formålet med den nye tilskudsordning er netop at mindske udledning af kvælstof, at påvirke klimaet mindre og at fremme biodiversitet.

Søg tilskud hos Landsbrugsstyrelsen

Landbrugsstyrelsen, som administrerer ordningen, forventer, at der lukkes op for ansøgninger i perioden 2. september – 31. oktober 2024. Man skal søge tilsagnet i et særligt ansøgningsskema på Landbrugsstyrelsens hjemmeside, når ansøgningsrunden åbner.

Landbrugsstyrelsen har samlet al information om ordningen på sin hjemmeside.

Se faktaside hos Landbrugsstyrelsen

Kontakt

Plan og Miljø

T: 96 84 84 01

E: teknisk@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail