Tæt SSP-samarbejde om unge giver pote i Struer

Publiceret 17-01-2023

I Struer Kommune er det lokale Politi, skolerne og kommunens SSP-koordinator i tæt samarbejde om trivselsseminarer for skoleelever om både rusmidler, trygt natteliv og digital dannelse. Erfaringerne er gode, og den forebyggende indsats giver pote.

Forebyggende oplysning og information til unge er kernen i tværfaglige samarbejde mellem skolerne, de sociale myndigheder og politiet i Struer om at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. Og den forebyggende indsats nytter. Billedet i Struer ligner de omkringliggende kommuners:

- Det, vi gang på gang hører fra Politiet, er, at der ikke er flere stoffer i Struer end i andre kommuner. Ligesom i andre kommuner er det desværre muligt at få fat i, hvis man er opsøgende, men det er ikke et større problem her end i resten af landet, lyder det fra afdelingsleder for skoler i Struer Kommune, Thomas Rørholm Poulsen.

Den opfattelse bekræfter Midt- og Vestjyllands Politi, der følger udviklingen unges kriminalitet, herunder antallet af unge, der bliver sigtet efter Lov om euforiserende stoffer:

- Det er stort set samme billede, vi har set over de sidste fem år, og det er på ingen måde værre i Struer end i de omkringliggende kommuner, lyder det fra Allan Laustsen, Midt- og Vestjyllands Politi.

 

Gode erfaringer med trivsels-seminarer på skoler

Struer kommune har sammen med det lokale Politi hvert år trivsels-seminarer til alle kommunens unge som et fast tilbud. Der er rigtig gode erfaringer med det, og for 8.årgang er det god trivsel og rusmidler, der er i fokus:

- Alle 8.klasser her i kommunen med et trivsels-seminar, som vi kører over to dage i et tæt samarbejde mellem skole, det lokale Politi og kommunen. På seminaret arbejder eleverne blandt andet med rusmidler. Det er projektundervisning, hvor eleverne selv kommer på banen og arbejder aktivt, og får vi meget positive tilbagemeldinger på. Seminaret slutter med, at de unge fremlægger for deres forældre, og vi ser en stor forældreopbakning, lyder det fra SSP-konsulent Kitt Andersen

Derudover er der også tilsvarende tilbud med fokus på trygt natteliv og digital dannelse for 10. klasse og på Struer Gymnasium, og for de mindre skolebørn er der i 4. klasse trivselsseminarer om blandt andet sunde og usunde vaner, venskaber og fællesskaber.

- I SSP-regi oplever vi både en stor opbakning af forældre til vores oplæg, men bestemt også et rigtig godt samarbejde, og det er vi rigtig glade for, siger Kitt Andersen.

 

Også når man ser på, hvordan unge klarer sig med job og uddannelse, ligger Struer Kommunes unge fint i sammenligning med andre kommuner. Indenrigsministeriets benchmark-analyse viser, at der i 2021 var 6,8% unge, som ikke var i gang med uddannelse eller beskæftigelse. Det tal er faktisk lidt lavere end det forventede, når analysen tager højde for de rammevilkår, befolkningssammensætningen giver.

Her kan man få hjælp:

Unge og pårørende, der ønsker hjælp til problemer med trivsel eller udfordringer med euforiserende stoffer, alkohol eller lignende kan blandt andet henvende sig til: