Tilbud til børn, unge og familier

Luk alle
Åben alle

Har du/I et barn, der lider af angst i så alvorlig grad, at det griber ind i barnets hverdag og udvikling?

Typiske angstsymptomer hos børn og unge

Familiebehandlingen tilbyder gruppeforløb til børn og deres forældre, der bor i Struer kommune.

Gruppeforløbene er inddelt i aldersgrupperne 8-12 år og 13-17 år - og er for børn/unge, der primært lider af angst. Det kræver ikke henvisning.

Behandlingen fokuserer på at lære børn og deres forældre bedre måder at håndtere angst i fællesskab.

Et barn/ung med angst kan stille mange spørgsmål og have mange bekymringstanker.

Barnet/den unge kan i udpræget grad foretrække at være sammen med mennesker, det kender godt, samt have stort behov for tæt kontakt til forældre, når det er ude. Barnet/den unge kan også klage over fysiske symptomer, som hovedpine og mavepine, og det kan forsøge at undgå uvante eller svære situationer. Desuden kan barnet/den unge fravælge samvær med jævnaldrende, have svært ved at sove, eller tage lang tid om at falde i søvn.   

Forløbet foregår i grupper á ca. 6 børn og deres forældre, og består af 10 gange af to timer. Det er gratis, men kræver at barn og forældre kommer hver gang.

Behandlingen består af kognitiv adfærdsterapi og det er familiebehandlere, der står for det.

Ansøgning
For at komme i betragtning til forløbet, skal du/I udarbejde og sende en kort beskrivelse (ca. ½ side) af:

 • Alder på barnet
 • Klassetrin og skole
 • Kort beskrivelse af familieforhold (Forældre skilt/samboende, søskende,…)
 • Kort beskrivelse af problemstillinger/udfordringer som barnet oplever i hverdagen
 • Hvad forhindrer angsten barnet i at gøre.
 • Kontaktoplysninger på forældre

Ansøgningsfristen for optagelse i foråret er 1. februar.

Ansøgningsfristen for optagelse i efteråret er 15. august.

Herefter vil I, hvis barnet vurderes at ligge inden for målgruppen, blive kontaktet i forbindelse med en forsamtale og efterfølgende eventuel visitation til gruppen.

Vi kan ikke garantere, at alle i målgruppen bliver tilbudt et forløb, da der i gruppesammensætningen blandt andet vil blive taget hensyn til alder. 

Forventet opstart af forløbet i februar/marts eller midt september og ca. 4 måneder frem. De 10 mødegange vil ligge i dagtimerne.

Ansøgere vil blive kontaktet efter modtagelse af ansøgning.

Ansøgere vil blive indkaldt til en samtale, inden opstart.

Send din ansøgning til eller få mere information ved at kontakte 

Børn (7-12 år) "Smart kids"
Beth Poulsen - telefon 20 74 17 04 - mail beth@struer.dk
Ruth Thisted - telefon 23 90 82 15 - mail ruth@struer.dk

Unge (13-17 år) "Chilled teens"
Helene Weis Hald - telefon 21 74 64 84 - mail hwh@struer.dk
Kirsten Ernstsen - telefon 29 29 39 17 - mail kie@struer.dk

 

Børn og unge med angst kan opleve udfordringer i forhold til: 

 • Legeaftaler
 • Overnatning hos familie eller gode venner
 • Fremlæggelse i skolen
 • Dyr
 • Lukkede rum/elevatorer
 • Læger /tandlæger
 • Nåle / vaccinationer
 • Offentlige toiletter
 • Tage offentlig transport
 • Sove alene på værelset
 • Svært ved at falde i søvn
 • At være adskilt fra forældre
 • Være alene hjemme
 • Være alene på værelset
 • Mørke
 • Gå alene i skole
 • Vil ikke i skole
 • Overreagerer på lyde
 • Tankemylder
 • Bekymringer for at der sker noget slemt med forældre under adskillelse
 • Bekymring for at få skæld ud
 • Bekymring for ikke at være god nok. EX.: ”Hvad siger/tænker de andre om mig”
 • Klager over hoved- og mavepine (skal undersøges hos lægen)
 • Small talk
 • At udfolde sig. At gøre det man ønsker at gøre.

Forældrekurset 'De Utrolige år Basic' tilbydes gratis til alle familier med børn i alderen 3-8 år, der kan nikke genkendende til nogle af nedenstående udsagn eller lignende problemer:

 • Mit barn gør ikke, som jeg siger
 • Der er meget råben og skrigen i vores hverdag
 • Mit barn slår
 • Der er mange konflikter
 • Mit barn er meget passivt
 • Der er mangel på respekt i vores kommunikation med hinanden
 • Mit barn vil ikke i sengPå forældrekurserne mødes 10-14 forældre - to timer om ugen - i ca. 16-24 uger. Tilbuddet er til alle – både forældrepar og enlige – og til både danske familier og familier med anden etnisk baggrund end dansk (der kan tilbydes tolk). Er du enlig, er det en fordel at tage én med, som kan støtte dig i jeres familieforandring (f.eks. mor, far, veninde eller lignende).

Formålet med forældrekurset i børneopdragelse er at styrke tilknytningen og det positive samspil mellem børn og forældre, så børnene kommer til at fungere bedre socialt og får mulighed for at lære bedre og begå sig blandt familien og andre.

Gruppen har to gruppeledere, som har stor erfaring i at arbejde med børn og familier.

Udgangspunktet er, at du kender dit barn bedst - og at det er dig, der bedst kan hjælpe barnet på vej.

I gruppen udvikles principper for opdragelse gennem diskussion ud fra egne erfaringer, videoeksempler og øvelser.

Der er tale om et intensivt forløb med ugentlige hjemmeopgaver og telefonopkald fra gruppelederne. 

Du vil få redskaber til:

 • At skabe læring gennem leg med barnet
 • At anerkende, rose og opmuntrebarnet
 • At belønne og fokusere på barnets positive adfærd
 • At sætte grænser og håndtere konflikter  

Er du interesseret, så kontakt gruppelederne Anette og Susanne: 
Telefoni: 2421 2429 eller E-mail: duaa@struer.dk

Inden opstart bliver der aftalt møde med 1-2 gruppeledere, som fortæller mere om kurset. Vi vil også høre om jeres forventninger og problemer.

Mere om De Utrolige År

”De utrolige år” er en metode, der er udviklet til at hjælpe børn og forældre, hvis familien oplever mange konflikter og dårlig stemning.

Metoden er udviklet af Carolyn Webster Stratton fra USA. Derudover har metoden været brugt i Norge siden 80’erne med gode resultater.

På kurserne handler det blandt andet om at styrke børnenes selvværd og selvtillid, og derfor gør vi meget ud af at arbejde med at anerkende, rose og belønne det, der går godt. Der er fokus på den positive adfærd.

Derudover får forældre konkrete løsningsmuligheder og anvisninger, der kan bruges i hverdagens samvær med deres børn.

Læs også mere på Socialstyrelsens hjemmeside 

Familiebehandlingen i Struer Kommune tilbyder grupper for børn og unge.

Tilbuddet gælder for alle børn og unge og kræver ikke visitering.

Du/dit barn kan få et tilbud om at deltage i en af disse grupper:

 • Gruppeforløb for børn med angst og deres forældre
 • Børn med handicappede søskende 
 • Børn af psykisk sårbare forældre
 • Børn i skilsmissefamilier

I grupperne vil børnene opleve, at andre har de samme tanker og oplevelser, som de selv har. De vil opleve at få støtte og hjælp fra både de voksne, men også fra de andre børn i gruppen.

Børnene får gennem samtaler og forskellige aktiviteter nye oplevelser af at kunne anskue og klare de problemer, de har.

 • Grupperne mødes typisk i Familiebehandlingens lokaler hver eller hver anden uge.
 • Gruppesammensætningen varierer efter det behov, der er for de forskellige grupper

Få mere information ved at kontakte 

For børn med angst (7-12 år)
Beth Poulsen - telefon 20 74 17 04 - mail beth@struer.dk
Ruth Thisted - telefon 23 90 82 15 - mail ruth@struer.dk

For unge med angst (13-17 år)
Helene Weis Hald - telefon 21 74 64 84 - mail hwh@struer.dk
Kirsten Ernstsen - telefon 29 29 39 17 - mail kie@struer.dk

Børn med handicappede søskende
Marjut Backström - telefon 40 77 60 22 - mail marjut@struer.dk

Børn af psykisk sårbare forældre
Marjut Backström - telefon 40 77 60 22 - mail marjut@struer.dk

Børn i skilsmissefamilier
Lone Birkebæk - telefon 20 88 77 43 - mail lonemb@struer.dk

 

 

 

Som barn, ung og familie tilbydes du en kontaktpersonsordning i Fa Struer Kommune.

Tilbuddet gives til børn og unge, der har brug for pædagogisk støtte og vejledning.

Tilbuddet om kontaktperson kan bevilges til barnet, den unge eller hele familien.

Tilbuddet kræver, at barnet/den unge bliver visiteret via socialrådgiver i Børn og Families Familierådgivning.

Kontaktpersonen kan f.eks. hjælpe den unge/barnet omkring sociale kontakter, give råd og vejlede i de vanskelige og problemfyldte situationer, som barnet/den unge befinder sig i. Kontaktpersonen kan guide barnet/den unge og hjælpe med at skabe overskuelighed over eget liv og udvikling.

Arbejdet foregår enten i hjemmet, i nærmiljøet eller i Familiebehandlingens lokaler.

Vi tilbyder familiebehandling til forældre med børn og unge under 18 år. For at få familiebehandling skal barnet/den unge visiteres via en socialrådgiver i Børn og Familie.

Vi tilbyder familiebehandling til problematikker som bl.a. kan være:

 • Opdragelse
 • Kompetencen til at være forældre
 • Uhensigtsmæssig kommunikation
 • Skilsmisse
 • Misbrug
 • Forældre til anbragte børn
 • Forældre til børn med forskellige diagnoser

Vi kan bl.a. tilbyde:

 • Rådgivning og konsulent forløb
 • Familieterapeutisk behandling
 • Socialterapeutisk behandling
 • Støttet samvær
 • Ungdomssanktion

Familiebehandlingen arbejder bl.a. ud fra:

 • Et åbent og respektfuldt samarbejde
 • En forståelse af familiens problematikker
 • Etablering af fælles problemforståelse
 • Beskrevne problemstillinger og forældrenes egen oplevelse af egne vanskeligheder
 • Forældrenes erfaringer og ressourcer.

Behandlingen kan foregå hjemme hos jer og/eller i Familiebehandlingens lokaler.

Vi tilbyder psykologisk støtte, rådgivning og terapi til børn og unge.

Tilbuddet kræver, at barnet/den unge bliver visiteret via socialrådgiver i Familierådgivningen. 

Tilbuddet er til børn og unge, der lever med – og reagerer på svære livsomstændigheder.

Psykologiske forløb aftales individuelt og varierer i hyppighed, varighed og omfang.

Tilbuddet kan bestå af flere elementer:

 • samtale med barn og forældre
 • samtaleterapi
 • psykologisk testning
 • psykologisk undersøgelse
 • rådgivning til netværket om barnets pædagogiske og psykologiske behov

Familiebehandlingen i Struer Kommune tilbyder åben anonym rådgivning til børn, unge og deres familie.

Du kan henvende dig i den åbne anonyme rådgivning, hvis du har et problem – stort eller lille, som du har brug for at snakke om.

Du kan kontakte rådgivningen i telefontiden, hvor der vil være personlig betjening.

På øvrige tidspunkter i kommunens åbningstider, kan du indtale navn og telefonnummer, og vi vil herefter kontakte dig.

Kontakt 'Åben anonym rådgivning'

Hvor kan forældre få rådgivning?

Forældre kan få rådgivning og hjælp i forskellige situationer, fx økonomisk hjælp, vejledning om opdragelse og boligforhold. Kommunen skal hjælpe anonymt og mange organisationer tilbyder også hjælp og rådgivning.

Rådgivninger i alfabetisk rækkefølge

Hvor kan børn og unge få rådgivning?

I alvorlige situationer, hvor du har brug for hjælp med det samme, skal du ringe 1-1-2.

Kommunen og andre kan give råd og hjælp

Kommunen skal hjælpe dig, hvis du har brug for rådgivning og hjælp.

Også private organisationer tilbyder rådgivning, hvor du kan henvende dig anonymt. Fx kan du skrive, chatte, ringe og sende sms til Børnetelefonen. Ring gratis til Børnetelefonen: 116 111.

Hvis du har brug for, at en voksen støtter dig, når du skal i kontakt med kommunen, kan Børnetelefonen hjælpe dig med en bisidder.

Hos Mindhelper.dk kan du få viden og råd om alt fra kærestesorg og ensomhed til angst og depression. Du kan også skrive til brevkassen, hvis du har brug for et godt råd. Du er 100 % anonym.

Borger.dk har en side med gode råd og hjælp, hvis dine forældre skal skilles.

   

Har du spørgsmål, så kontakt

Åben anonym rådgivning

29 28 59 89

Træffetid
Mandag-torsdag 11.00 - 12.00