Information til fordrevne ukrainere ankommet til Struer Kommune fra d. 30. juni 2022 og frem

Інформація для українців, які прибули до муніципалітету Struer, після 30 червня 2022 року і надалі (ukrainsk version)

Struer Kommune opfylder snarest kommunens kvote på 235 ukrainere, der er fastlagt af Udlændingestyrelsen på baggrund af 30.000 fordrevne ukrainere i Danmark.

Derfor henviser Struer Kommune pr. 30. juni 2022 nytilkomne ukrainere til det danske asylsystem.

Sådan søger du asyl i Danmark

Enhver udlænding, der opholder sig i Danmark, kan indgive en ansøgning om asyl. Det gælder uanset, om du er rejst ind i Danmark uden et opholdsgrundlag, eller om du er i besiddelse af en opholdstilladelse eller visum.

Det er kun muligt at søge om asyl i Danmark, hvis du befinder dig i Danmark. Du kan også søge asyl i Danmark ved grænsen, fx hvis du ikke opfylder betingelserne for at indrejse visumfrit i Danmark.

Det er ikke muligt at søge asyl fra udlandet, fx ved at henvende sig til en dansk repræsentation (ambassade eller generalkonsulat).

Hvordan du kan søge om asyl i Danmark, afhænger af, om du allerede har en opholdstilladelse i Danmark. 

Hvis du ikke har en opholdstilladelse, kan du søge om asyl ved at henvende dig personligt på en politistation i Danmark eller hos politiet i modtagecenter Sandholm i Nordsjælland. 

Hvis du allerede har en opholdstilladelse (på anden baggrund end asyl) i Danmark, kan du søge om asyl ved at henvende dig personligt til politiet i den kreds, hvor du bor.

Få svar på flere spørgsmål på nyidanmark.dk