Grundlovs­ceremoni

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du fra 2019 også deltage i grundlovsceremonien.

Til ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen.

Tilmelding

Struer Kommune holder grundlovsceremoni onsdag den 21. september 2022 kl. 14.00 i byrådssalen på Struer Rådhus.

Tilmelding til sekretariatet_afdpost@struer.dk senest den 29. august 2022.

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Legitimation og blanket

Til ceremonien skal du medbring legitimation. Det skal være en af de tre nedenfor:

  1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
  2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz eller
  3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2. nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker

Du skal også medbringe den blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig i forbindelse med sagens behandling.

Blanketten hedder ”blanket til afgivelse af erklæring”.