Gratis influenzavaccination

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man bliver vaccineret, når man er fyldt 65 år, sundheds- og plejepersonale eller hvis man har en kronisk sygdom, der sammen med influenza kan gøre en alvorligt syg. Der er 60 % mindre risiko for at blive smittet med influenza, hvis man er vaccineret. Desuden får man et mildere forløb, hvis man bliver smittet og indlæggelser kan undgås. Det er især vigtigt at blive vaccineret
nu, fordi vi ikke har været udsat for smitte i lang tid på grund af covid-19. Det er en god idé at blive vaccineret mod både influenza og covid-19, og det er ikke farligt at blive vaccineret mod begge virus.

I år anbefaler Sundhedsstyrelsen desuden, at børn i alderen 2-6 år bliver vaccineret mod influenza.

Influenza er en virusinfektion, der kan ramme alle, og for nogle kan sygdommen være særligt alvorlig og udvikle sig livstruende. Næst efter danskere over 65 år har mindre børn faktisk den største risiko for at blive indlagt med influenza. Mindre børn spiller en stor rolle i spredningen af influenza i samfundet, da de er meget smitsomme, når de har influenza. Samtidig har de mange kontakter i løbet af en dag, som kan blive smittet, hvis de kommer i kontakt med barnet. Tilbuddet om vaccination af børn fra 2-6 år gælder indtil videre for denne influenzasæson, fordi den er helt særligt på grund af COVID-19 epidemien. Både for at undgå at belaste sundhedsvæsenet og for at beskytte personer, der er i øget risiko. Sundhedsstyrelsen vil evaluere tilslutningen og effekten af vaccination af børn forud for en beslutning om, hvorvidt der også bliver et tilbud til børn næste år.

Influenza vaccinen er gratis for:

1) Personer, der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2022.

2) Førtidspensionister.

3) Kronisk syge, som nævnt i litra a-g, efter en lægelig vurdering.

4) Personer med svær overvægt (vejledende BMI>35) efter en lægelig vurdering.

5) Børn fra 6 måneder og voksne med alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

6) Personer i samme husstand som børn i øget risiko for alvorlig influenza jf. § 1, nr. 5.

7) Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

8) Gravide i 2. og 3. trimester.

9) Personer i samme husstand som personer med medfødt eller erhvervet immundefekt, jf. nr. 3, litra d, efter en lægelig vurdering.

10) Personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgaver med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for alvorligt forløb med influenza., jf. stk. 1-7, og som er nævnt i litra a til dd: (BEK nr 1841 af 22/09/2021)

Samt:

8) Vaccination mod influenza til børn, der er fyldt 2 år, og som ikke er fyldt 7 år på tidspunkt for 1. vaccination. Vaccination tilbydes i perioden 1. oktober 2021 til 15. januar 2022. Børn, der har påbegyndt vaccination inden 15. januar 2021, men mangler 2. vaccination eller efter 1. vaccination er fyldt 7 år, kan færdigvaccineres inden 1. marts 2022. (BEK nr 1862 af 26/09/2021)

Du kan bestille tid til vaccination hos lægen, henvende dig på apoteket, eller der hvor du plejer at blive vaccineret.

Tilbuddet gælder fra den 1. oktober 2021 og frem til 14. januar 2022, dog til 28. februar 2022 for immunsupprimerede og gravide i 2. og 3. trimester.