Besøgsrestriktioner på Nordstjernen og Hvidbjerghus

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Struer Kommune at indføre besøgsrestriktioner for

  • Fonden Botilbuddet Hvidbjerghus, Barslevvej 6 7790 Thyholm
  • Nordstjernen, Park Allé 16, 7600 Struer

Besøgsrestriktioner gælder til den 3. juni, eller indtil den testkorrigerede kommuneincidens har været på 50 eller derunder i 7 dage i træk.

Besøgsrestriktionerne indebærer:

  1. at besøg i den del af boligen, som beboeren selv råder over, kan ske, hvis besøg:
    1. sker i en kritisk situation, eller
    2. besøget foretages af højst 3 faste nære pårørende, dog højst 2 besøgende ad gangen

  1. at besøg kan ske i et dertil indrettet besøgsrum af højst 3 faste nære pårørende, dog højst 2 besøgende ad gangen, og

  2. at besøg i andre situationer end de situationer, som er omfattet af pkt. 1 og 2, skal foregå på udendørs arealer.

 

Spørgsmål kan rettes direkte til det enkelte tilbud.