Ansøgning om paragraf 18 midler

Foreningsoplysninger
Vær opmærksom på, at der skal være tilknyttet en NEM-konto til jeres CVR-nummer
Foreningens kontaktperson
Andre oplysninger
(forening, gruppe, netværk)
Beskriv kort
Beskrivelse af aktiviteten/projektet
Hvilke udfordringer arbejdes der med? Hvilken forandring skal aktiviteten medføre for målgruppen?
Oplys gerne både antal brugere og antal frivillige
Hvis ja – hvor meget?
Hvis ja, angiv da beløb og aktivitet
Bilag

Hvis der er tale om et netværk eller en nystartet forening, skal evt. regnskab kun vedlægges, hvis et sådan foreligger.

Databehandling