Ansøgning - Etablering af fedtudskilleranlæg - slagterforretninger

Ansøgning om tilladelse til tilslutning af spildevand til spildevandsforsyningsselskabs spildevandsanlæg (spildevandstilslutningstilladelse)

Oplysninger om virksomhed
Beskrivelse af forarbejdede slagtervarer
kg.
Beskrivelse af udskilleranlæg
Fedtudskiller:

For dimensionering af fedtudskillere henvises til ”Vejledning for indretning og drift af fedtudskilleranlæg i Struer Kommune”

l/s
liter
Slamfang:

For dimensionering af slamfang henvises til ”Vejledning for indretning og drift af fedtudskilleranlæg i Struer Kommune”

m3
Beskrivelse af spildevand

Følgende tilsluttes anlægget:

stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.

Spildevandsbelastning

l/s
Andre faktorer
Bilag

Ansøgningen skal vedlægges:

Der er gøres opmærksom på, at der evt. skal søges om byggetilladelse ved etablering af fedtudskiller.

Kloakmester
(navn, adresse, CVR nr. og Autorisations nr.)
Databehandling