Anmeldelse bygge- og anlægsarbejde

Aktivitet
Arbejdssted/ejendom
Arbejdets varighed
Forventet startdato
Fra kl. til kl.


Forebyggelse af forurening og gener
Supplerende oplysninger
(støjkilder, særlige arbejdsmetoder mv.)
Databehandling