Salg af ejendomme

Struer Kommune har følgende ejendom til salg:

 

Struer Kommune har industrigrunden Fabriksvej 4, 7790 Thyholm til salg i offentligt udbud.

Grunden er tinglyst under matr.nr. 6t Semb By, Hvidbjerg og er på 3.347 m2.

Der er ikke fastsat nogen mindstepris. Buddet skal angive et fast beløb. Budsummen er incl. moms, men excl. tilslutningsafgifter. Køber opfordres til selv at rette henvendelse til de relevante forsyningsselskaber og forhøre om pris og vilkår for tilslutning.

Købstilbud afgives på særskilt budblanket og skal i lukket kuvert mrk. ”Købstilbud” være afleveret til Struer Kommune, Sekretariatet, Østergade 11-15, 7600 Struer senest den 31. marts 2021 kl. 12.00. Buddet kan også fremsendes indscannet pr. mail til houe@struer.dk.

Køber erklærer at have gjort sig bekendt med, at grundene sælges i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår bl.a. heraf, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge til den budte pris, men kan afvise alle indkomne bud.

Køber erklærer endvidere at have gjort sig bekendt med og accepterer bestemmelserne i budvilkårene (Købsaftale).

Henvendelse om grundene kan rettes til Mads Houe på telefon 21 75 11 72.

Har du spørgsmål, så kontakt