Særlige regler for IE-husdyrbrug

Der er en række særlige regler om bl.a. systemer, logbøger og indberetning for IE-husdyrbrug. Dem kan du læse om her.

Den 1. januar 2020 trådte en række særregler for IE-husdyrbrug i kraft.
 

Hvem er omfattet af reglerne?

Følgende husdyrbrug er IE-brug:
 • husdyrbrug med flere end 750 stipladser til søer,
 • husdyrbrug med flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) og
 • husdyrbrug med flere end 40.000 stipladser til fjerkræ.

Årlig indberetning

IE-husdyrbrug skal hvert år indberette følgende oplysninger til kommunen:
 • logbøger for eventuel miljøteknologi,
 • dokumentation for miljøledelsessystem,
 • logbog for gennemførte kontroller og
 • dokumentation for overholdelse af foderkrav
Hvis der har været tilsyn inden for det seneste kalenderår, og ovenstående er fremvist, kan man undlade at indberette oplysningerne.
Indberetningen skal ske senest den 31. december 2024 for kalenderåret 2023.
 

De øvrige særregler 

 Ud over den årlige indberetning skal man som IE-husdyrbrug også opfylde følgende:
 • fungerende miljøledelsessystem,
 • oplære personale og udarbejde oplæringsmateriale,
 • udarbejde og følge en plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr,
 • udarbejde en beredskabsplan,
 • overholde og dokumentere en række fodringskrav,
 • anvende energieffektiv belysning,
 • reducere støvemissioner fra staldanlæg,
 • underrette kommunen, hvis husdyrbruget ikke kan overholde vilkårene i miljøgodkendelsen eller kravene for IE-husdyrbrug.
Desuden skal husdyrbruget senest fire uger efter driftsophør anmelde dette til kommunen.
 
Yderligere oplysninger
 
Du kan læse mere på miljøstyrelsens hjemmeside.
Senest opdateret 18-04-2024
Kontakt

Plan og Miljø

T: 96 84 84 01

E: teknisk@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail