Revurdering af miljøgodkendelse

Miljøgodkendelser til IE-husdyrbrug skal revurderes mindst hvert tiende år.

Miljøgodkendelser af IE-husdyrbrug, skal løbende og mindst hvert 10. år tages op til en ny vurdering og ajourføres i forhold til den teknologiske udvikling. Den første revurdering skal dog ske, når der er gået 8 år efter, at godkendelsen blev givet.

Miljøgodkendelser efter husdyrbruglovens § 11 skal kun revurderes, hvis husdyrbruget ikke lever op til krav om total-deposition for ammoniak.
 
Det samme gælder for husdyrbrug, der er miljøgodkendt efter husdyrbruglovens § 12 eller efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, og som ikke er IE-husdyrbrug.
Senest opdateret 18-04-2024
Kontakt

Plan og Miljø

T: 96 84 84 01

E: teknisk@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail