Etablering eller ændring af større husdyrhold

Hvis du vil etablere eller ændre et større husdyrhold, skal du sende en ansøgning.

Hvis du ønsker at etablere eller ændre et større husdyrhold, skal du først sende en ansøgning om det.
 
Hvis dine planer passer med en af nedenstående, er det et større husdyrhold: 
 1. et dyrehold med et produktionsareal i stalden på 100 m² eller større,
 2. en husdyrproduktion med udelukkende heste/ammekvæg/geder/får på dybstrøelse på et produktionsareal på 175 m² eller større,
 3. en husdyrproduktion med udelukkende heste på et produktionsareal på 200 m² eller større,
 4. et dyrehold på dybstrøelse som nævnt i pkt. 2, som kun er opstaldet indenfor perioden fra den 1. oktober til den 15. maj (vinteropstaldning) på et produktionsareal på 300 m² eller større,
 5. et husdyrhold i ikke fast placerede husdyranlæg (flytbare), hvis det samlede grundareal af alle de ikke fast placerede anlæg til sammen er på 100 m² eller større.
Produktionsarealet, er det areal i staldene, hvor dyrene opholder sig og afsætter gødning.
 
Du skal indsende en ansøgning gennem www.husdyrgodkendelse.dk
 
Din ansøgning skal indeholde: 
 • et målfast oversigtskort
 • en situationsplan
 • kort over eventuelle bygningsudvidelser
 • afløbsplaner
 • kort over opbevaringsanlæg
 • kapacitetsberegning
 • beredskabsplan (kun IE-brug)

Hvis det, du søger om, kræver en byggetilladelse, kan vi tidligst give byggetilladelsen samtidigt med de eventuelle andre nødvendige tilladelser efter husdyrbrugloven.

Dette gælder også, hvis det, du ønsker, kræver en udlednings- eller nedsivningstilladelse. 
 
Hvis dine planer medfører ændringer i drænforhold, skal du indsende en ansøgning om dette. Den vil også tidligst vil blive behandlet samtidigt med de nødvendige afgørelser efter husdyrbrugloven.
 
Kontakt Plan og Miljø på teknisk@struer.dk i god tid for at få afklaret, hvilke tilladelser, der er nødvendige, før udvidelsen/ændringen kan gennemføres.
Senest opdateret 19-04-2024
Kontakt

Plan og Miljø

T: 96 84 84 01

E: teknisk@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail