Spildevand på landet

Få overblik over, hvordan du kan håndtere dit spildevand, hvis du bor på landet uden en fælles kloak. Og hvad skal du gøre, hvis du har fået et påbud om at forbedre rensning af spildevand på din ejendom.

Ved spildevand forstår vi alt vand, der ledes væk fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse og befæstede arealer. 

Hos almindelige husejere opdeler vi spildevandet i: 

  • husspildevand inde fra huset og
  • regnvand fra tage og fra andre helt eller delvist befæstede arealer.

 I det åbne land, hvor der ikke er kloakeret, har hver ejendom sit eget private spildevandsanlæg.  

Det består af en bundfældningstank - eventuelt efterfulgt af en eller anden form for rensning - og med efterfølgende nedsivning i jorden eller udledning til dræn, grøft eller vandløb. 

Uanset hvad du gerne vil ændre ved et privat spildevandsanlæg, kræver det først en tilladelse fra kommunen. Se under "Husspildevand" nedenfor. 

Regnvand kan ledes til dræn eller nedsives i faskine på egen grund. Hvis du skal have afledoverfladevand fra store arealer, skal du søge om tilladelse, det gælder både ved udledning og ved nedsivning.  

Senest opdateret 17-05-2024
Kontakt

Plan og Miljø

T: 96 84 84 01

E: teknisk@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail