Spildevand og regnvand i byen

Bliv klogere på hvordan dit spildevand og regnvand håndteres, hvis du bor i byen.

Alle byer og nogle af sommerhusområderne i Struer Kommune er kloakerede. I andre sommerhusområder er der nedsivning.  

Hvis et område er separat kloakeret, betyder det, at husspildevand og regnvand løber i hver sin ledning. Det er kun husspildevand, der løber til renseanlæg, mens regnvandet løber gennem et bassin eller direkte til vandløb, sø eller til fjorden.

Hvis et område er spildevandskloakeret, betyder det, at kun husspildevand ledes til renseanlæg, mens regnvand skal nedsives på egen grund.  

Hvis kommunen beslutter at kloakere et opland, skal alle ejendomme i oplandet sluttes til kloakken (tilslutningspligt).  

Kloaknettet er et offentligt spildevandsanlæg, som Struer Energi Spildevand A/S driver og vedligeholder.  

Senest opdateret 17-05-2024
Kontakt

Plan og Miljø

T: 96 84 84 01

E: teknisk@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail