Her finder du skema til ansøgning om fedtudskiller

Udfyld som minimum alle obligatoriske felter og tryk på knappen indsend.

Ansøg om etablering af fedtudskilleranlæg (for restauranter og institutionskøkkener)

Oplysninger om virksomheden

Ansøgning om tilladelse til tilslutning af spildevand til spildevandsforsyningens spildevandsanlæg (tilslutningstilladelse)

Angiv venligst navnet på virksomheden

Angiv eventuelt din virksomheds telefonnummer

Angiv venligst Matrikelnummer og ejerlav

Angiv venligst navnet den ansvarlige indehaver af virksomheden hvor anlægget installeres.

Beskrivelse af aktiviteter

Her skal du kort beskrive hvor mange middagsportioner der produceres pr. dag og de primære middagsretter

Beskrivelse af fedtudskilleren

Udskilleranlægget består af en fedtudskiller og et slamfang.

For dimensionering af fedtudskillere og slamfang kan vi henvise til "Vejledning for indretning og drift af fedtudskilleranlæg i Struer Kommune".

Her skal den dimensionerede størrelse på fedtudskilleren angives i l/s

Angiv venligst det beregnede opsamlingsvolumen

Her skal du indtaste typen på den fedtudskiller, du vil opsætte

For dimensionering af slamfang kan vi henvise til "Vejledning for indretning og drift af fedtudskilleranlæg i Struer Kommune", som du finder her på hjemmesiden.

Angiv venligst typen/fabrikatet af slamfanget

Beskrivelse af spildevand

Herunder angiver du hvilke processer/afløb, der tilsluttes anlægget

Hvor mange afløb fra kogekar tilsluttes udskilleren?

Hvis der er afløb fra vippekar, der ledes til udskilleren angives her hvor mange styk.

Hvor mange vaske med vandlås er tilsluttet udskilleren

Hvor mange faste stegepander bliver der anvendt

Bliver der anvendt højtryksrenser/damprenser til rengøring så angiv antal stk.

Bliver der ledt andre stoffer til udskilleren?

Her skal den beregnede samlede spildevandsbelastning til udskilleren anføres i liter pr sekund (l/s)

Andre faktorer

Temperaturen i tilløbet til udskilleren *

Hvad er temperaturen i tilløbet til udskilleren

Brug af sæbemidler/rensemidler *

Bliver der anvendt sæbemidler eller rensemidler, som ledes til udskilleren?

Bilag

Ansøgningen skal vedlægges følgende bilag:

Beregning af den samlede spildevandsbelastning

Situationsplan over afløbsledninger med angivelse af anlæggets placering

Datablade på fedtudskiller

Datablade på slamfang

Datablade på sæbe/rensemidler

Upload
Upload

Her skal du vedhæfte ovenstående beregninger, situationsplan over afløbsledninger med angivelse af anlæggets placering, datablad på sandfang, datablad på olie- og benzinudskilleranlæg og datablade på sæbe/rensemidler

Kloakmester - angiv navn, adresse, CVR.nr og autorisations nummer på den kloakmester, der skal etablere anlægget

Ja, jeg giver tilladelse til at mine data må lagres og behandles

Felter med (*) skal udfyldes