Spildevand fra erhverv

Hvis du skal etablere en fedtudskiller eller en olie- og benzinudskiller i forbindelse med din virksomhed kan du finde både vejledninger og ansøgningsskemaer her.

Husk at det altid er en god ide, at tage en indledende snak med Struer Kommunes miljøafdeling om, hvilke tilladelser du skal søge i forbindelse med spildevand.

Tilslutning af industrispildevand

Ønsker du at aflede spildevand til kloak fra din virksomhed, skal du have en tilladelse. 

Du skal også huske at søge om tilladelse, hvis du vil øge eller ændre en afledning, som du allerede har tilladelse til.

Du finder vejledninger og ansøgningsskemaer for olie- og benzinudskillere og fedtudskillere nederst på denne side.

Der er lavet en forskrift for drift og tømning af olie- og benzinudskilleranlæg. Den finder du her.

Spildevand fra anden produktion

Hvis du ønsker at udlede spildevand fra andre produktioner, kan det også kræve en udledningstilladelse. Det gælder for eksempel også rengøring af udstyr og lignende. Kontakt Struer Kommune, hvis du er i tvivl.

Tilslutning af tag- og overfladevand

Regnvand, der ikke er forurenet, kan som udgangspunkt ledes til regnvandskloak, hvis virksomheden ligger i et separat kloakeret opland. Befæstelsesgraden for området afgør, hvor meget tag- og overfladevand du må aflede til regnvandskloakken direkte fra din matrikel.

Hvis virksomheden f.eks. har en stor befæstelsesgrad skal muligheden og behovet for håndtering og eventuel neddrosling af overfladevandet på egen grund vurderes af hensyn til kapaciteten af forsyningens ledningsnet.

Udvider du din virksomhed, bliver din befæstelsesgrad ofte større. Det kan fx være tilbygninger, udvidelse af p-areal osv. Derfor skal du ansøge om tilslutningstilladelse.

Struer Kommune har lavet dette regneark, hvor du kan se, om der er behov for, at du håndterer en del af tag- og overfladevandet på egen grund. I regnearket er der allerede angivet et beregnings eksempel. For at lave din egen beregning, skal de gule felter udfyldes eller ændres. Udfyld kun de gule felter der er relevante.

Den tilladte afløbskoefficient er fastsat i spildevandsplanen og vil fx typisk være: 0,35 for boligområder og 0,6 for erhvervsområder. Kontakt Struer Kommune på 96848401 for at få oplyst hvilken afløbskoefficient, der gælder i dit område.

Skema til beregning af befæstelsesgrad

Ovenstående beregning af den faktiske befæstelsesgrad for din virksomhed er vigtig at lave, inden du søger om tilslutning af tag- og overfladevand, så du ved om du skal forsinke vandet på egen grund inden tilslutning til forsyningens ledningsnet.

Sammen med ovenstående beregning indsendes ansøgningen.

Her finder du mere information om håndtering af regnvand fra tage og andre overflader  

Senest opdateret 30-05-2024
Kontakt

Plan og Miljø

T: 96 84 84 01

E: teknisk@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail