Vådområde Kilen (opgivet)

Projektet blev opgivet på grund af lodsejerne.

Kilen Vådområdeprojekt

Forundersøgelse

Struer Kommune fik tilskud til en forundersøgelse af mulighederne for at lave et eller flere vådområder i oplandet til Kilen. Formålet med vådområderne var at fjerne fosfor fra vandmiljøet og derved mindske udledningen af fosfor til Kilen og Limfjorden.
 
Forundersøgelsen blev foretaget i løbet af 2021 og bestod dels af en teknisk del, der undersøgte mulighederne for at lave et vådområde og komme med forslag til løsninger, og dels af en lodsejerundersøgelse, der skulle afdække lodsejernes holdning til det forslag, som fremkom i den tekniske del.
 

Efter forundersøgelsen

Forundersøgelsen viste, at det var teknisk muligt at gennemføre en del af projekterne.
 
Desværre viste lodsejerundersøgelsen, at lodsejerne ikke kunne se sig selv indgå i projektet. En realisering af projektet er således opgivet på nuværende tidspunkt.
 
Projektet kan altid genoptages, hvis lodsejerne skifter mening.
 
Forundersøgelse og øvrigt arbejde i forbindelse med projektet udføres af Struer Kommune i samarbejde med Limfjordsrådet, men betales af Staten og EU. Tilskuddet gives af Landbrugsstyrelsen og udgøres af midler fra Staten og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.
 

Logo for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Senest opdateret 14-03-2024