Vådområde Grøndal (opgivet)

Projektet måtte opgives, da der ikke kunne opnås enighed om jordfordelingen.

  Grøndal Vådområde

Forundersøgelse

Struer Kommune har gennemført en forundersøgelse af mulighederne for at lave et vådområde ved Grøndal på Thyholm. Formålet med vådområdet er at fjerne kvælstof fra vandmiljøet og derved mindske udledningen af kvælstof til Limfjorden.
 
Forundersøgelsen kom frem til, at et vådområdeprojekt er teknisk muligt, og at der kan opnås en betydelig kvælstoffjernelse. Derudover er viste undersøgelsen, at der på daværende tidspunkt var lodsejeropbakning til at undersøge mulighederne for en realisering af projektet.

Efter forundersøgelsen

Jordfordelingen kunne desværre ikke gennemføres, da projektet ikke kunne leve op til de krav, lodsejerne stillede til erstatninger og erstatningsjord.
 
Projektet skal gennemføres på frivillig basis, og alle lodsejere har derfor muligheden for at bakke ud af projektet, hvis de ikke er tilfredse med erstatningen. Projektet kan altid genoptages, hvis der på et senere tidspunkt er interesse fra lodsejernes side.
 
Forundersøgelsen og det øvrige arbejde i forbindelse med projektet er udført af Struer Kommune i samarbejde med Limfjordsrådet og konsulenter, men betales af Staten og EU. Tilskuddet gives af Landbrugsstyrelsen og udgøres af midler fra Staten og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.
 
Logo for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

 

Senest opdateret 14-03-2024