Vådområde Fælledkær (opgivet)

Da der var en vis skepsis blandt lodsejerne, blev projektet ikke gennemført.

Fælledkær vådområde

Forundersøgelse

Struer Kommune fik tilskud til at udføre en forundersøgelse af mulighederne for at lave et vådområde sydøst for Asp.
 
Formålet med vådområdet var at fjerne kvælstof fra vandmiljøet og dermed mindske udledningen af kvælstof til Limfjorden.
 
Forundersøgelsen blev foretaget i løbet af 2021 og bestod dels af en teknisk del, der undersøgte mulighederne for at lave et vådområde og komme med forslag til løsninger, og dels af en lodsejerundersøgelse, der skulle afdække lodsejernes holdning til det forslag, som fremkom i den tekniske del.
 

Efter forundersøgelsen

Forundersøgelsen viste, at der kunne reduceres i udledningen af kvælstof, men da der var en vis skepsis blandt lodsejerne vil Struer Kommune ikke forsøge at gennemføre projektet.
 
Forundersøgelsen er gennemført af Struer Kommune i samarbejde med Limfjordsrådet, men betalt af Staten og EU. Tilskuddet gives af Landbrugsstyrelsen og udgøres af midler fra Staten og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.
 

Logo for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Senest opdateret 14-03-2024