Vedligehold dine vandløb/grøfter og dræn (private)

Problemer med vand på ejendomme vil ofte skyldes dårligt vedligeholdte dræn eller vandløb/grøfter.

Står der vand på din ejendom?

Grundejere oplever af og til, at der står vand på deres ejendom. Stigende regnmængder kan betyde vand på terrænet i kortere perioder. Er problemet længerevarende, kan det skyldes dårligt vedligeholdte vandløb/grøfter. Det kan også skyldes tilstoppede eller sammenfaldne drænledninger.

Hvor er problemet?

Hvis du har en mistanke om, at en rørledning ikke fungerer, skal du selv undersøge den for fejl. Hvis du oplever problemer med afvandingen, kan du i vores vejledning se, hvordan du skal bære dig ad.

Vejledningen kan du se her.

Hvem skal vedligeholde private vandløb og grøfter?

De private vandløb skal du som lodsejer selv sørge for at vedligeholde. Drænledninger og vandløb/grøfter, der er private vandløb, har du som lodsejer ansvaret for at vedligeholde. Struer Kommune vedligeholder de offentlige vandløb.

Aftaler om vedligeholdelse i vandløb.

To eller flere parter kan have truffet aftale om en partsfordeling af de udgifter, der er forbundet med vedligeholdelsen af et vandløb eller et dræn.

Aftalerne er indgået i forbindelse med, at der er gennemført et projekt i vandløbet eller drænet.

Aftalerne er altid skrevet ned i et forlig, en kendelse eller en afgørelse.

Ofte er aftalerne tinglyst på de ejendomme, der er med i fordelingen af udgifterne. Er aftalerne tinglyste, kan de rekvireres ved henvendelse til dommerkontoret.

I nogle tilfælde kan kommunen også have en kopi liggende af aftalerne.

 

Senest opdateret 10-04-2024
Kontakt

Plan og Miljø

T: 96 84 84 01

E: teknisk@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail