Vandløbsbræmmer

Du må ikke dyrke, jordbehandle, plante, lave terrænændringer og opføre bygværker i en bræmme på 2 m langs åbne naturlige vandløb og søer.

Bestemmelsen gælder for alle naturlige eller kunstige vandløb og søer, der i den gældende vandområdeplan skal opfylde miljømålene "godt økologisk potentiale" eller "maksimalt økologisk potentiale".

Det er tilladt at placere hegn 1 meter fra vandløbskanten, hvis vandløbet ligger i landzone.

Du kan eventuelt læse mere i Vandløbslovens § 69.

Naturlige vandløb er vandløb, der er dannet fra naturens hånd. Når man vurderer, om et vandløb er naturligt, ser man især på følgende:

  • Vandløbet findes på gamle kort.
  • Vandløbet ligger i en vandløbsdal, der markerer forløbet.
  • Vandløbet er mæandreret (naturligt, stærkt slynget forløb) eller der er spor i vandløbsdalen efter mæandrering.

Mæandrering (meandrering) betyder en mere eller mindre regelmæssig slyngning, der udvikles i et vandløb uanset størrelsen. Mæandere forekommer i dele af et vandløbssystem, hvor faldet og sedimenttransporten er lille og har et asymmetrisk tværprofil.

2 meter bræmmen skal sikre, at brinken ikke skrider ud. Når brinken er stabil, kommer der mindre sand og jord til vandløbet. Bræmmen er også med til at begrænse erosion, så vandløbet heller ikke på den måde fyldes op med sand. Planterne på bræmmen virker også som et filter ved overfladisk afstrømning fra markerne. Det er alt sammen med til at sikre, at kommunen ikke skal betale for en dyr og belastende oprensning af vandløbet, som kan ødelægge naturen og miljøet.

Hvis du gerne vil sætte et hegn op langs et vandløb, kan kommunen vurdere på det og bestemme, om det må sættes op 1 meter inde på marken målt fra den øverste vandløbskant.

Hvis du gerne vil etablere et vandingssted, skal du have det godkendt, før du etablerer det. Det er ikke tilladt  at lave vandingssteder for husdyr ved at lade dem gå direkte

Senest opdateret 10-04-2024
Kontakt

Plan og Miljø

T: 96 84 84 01

E: teknisk@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail