Tilladelser til projekter

Inden du etablerer eller ændrer på et vandløb, skal du først undersøge, om det kræver en tilladelse fra kommunen.

Hvis du ønsker at etablere et nyt vandløb eller at ændre på et eksisterende vandløb, skal du søge om en tilladelse til det hos kommunen. Det gælder for eksempel ved rørlægninger, uddybninger, broer, overkørsler, udretninger, genslyngninger og udlægning af gydegrus.

Det er vigtigt, at du i din ansøgning skriver, hvorfor dit projekt er nødvendigt. 

Inden kommunen giver en tilladelse til en ændring af åbne og rørlagte vandløb, skal der altid laves en konkret vurdering. Vurderingen skal sikre både afvandingsinteresser og vandløbets plante- og dyreliv.

Senest opdateret 10-04-2024
Kontakt

Plan og Miljø

T: 96 84 84 01

E: teknisk@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail