Ønsker du at opsætte en badebro eller en bådebro

Hvad skal du være opmærksom på, hvis du ønsker at opsætte en bade- eller bådebro og hvordan søger du.

Ønsker du at opsætte en badebro eller en bådebro, kræver det en tilladelse. 

Struer Kommune behandler kun ansøgninger om etablering af simple og enkeltstående bade- og bådebroer,. Derfor gælder nedenstående vejledning kun disse.

Ønsker du at anlægge større anlæg med flere funktioner, komplekse indretninger eller flere benyttelsesmuligheder, skal du sende en ansøgning til Kystdirektoratet. Det gælder også, hvis broen konstrueres, så fri vandgennemstrømning langs kysten hindres. Læs mere her.

Bade- og bådebroer må ikke etableres uden tilladelse. De må ikke anlægges sådan, at de hindrer eller vanskeliggør den almindelige færdsels- og opholdsret.

Din ansøgning skal sendes til teknisk@struer.dk og skal som minimum indeholde:
 
En fyldestgørende beskrivelse af projektet herunder:
 • Materialevalg
 • Hvordan broen etableres inkl. hvordan pælene skal monteres i bunden
 • Dimensioner på broen
 • Højde over daglig vande (DVR 90)
 • Hvor langt inde på land skal broen placeres?
 • Hvor langt ude i vandet vil den blive placeret?
 • Står den fremme hele året eller tages den ned i vintermånederne? – Hvis den tages ned, hvad står så tilbage i den periode?
 • Fuldmagt, hvis ansøger ikke ejer matriklen
 • Oversigtskort der viser den ønskede placering af broen (se herunder omkring overvejelser)
 • Matrikelnummer og adresse på, hvor badebroen skal placeres
 • Tekniske tegning(er) og evt. billeder fra producent
 • Er det ifm. etablering af broen nødvendigt med enten uddybning eller opfyldning? Hvis ja, angiv da mængden der fjernes/tilføres i m3
Overvejelser ift. placeringen
 
Når du overvejer, hvor du ønsker bade- eller bådebroen placeret, er der nogle ting du bør overveje:
 • Findes der allerede eksisterende broer i nærheden, og hvad er afstanden til disse?
 • Hvordan kan broen bedst placeres i forhold til parkeringsforhold og adgangsveje for offentligheden?
 • hvis der er beskyttet natur, der hvor en eventuel adgangsvej ønskes anlagt, vil det kræve dispensation. Se mere her

Hvis du har brug for et oversigtskort til situationsplanen, kan du finde et kort over kommunen herunder. Du kan søge på din adresse i bjælken øverst.

 Find kortet her

Det er muligt at vælge forskellige baggrundskort, f.eks. luftfoto, nederst til venstre.

I den øverste bjælke er der en lille rød pil. Hvis du vælger den, kommer der værktøjer frem, så du kan tegne på kortet.

Du kan sætte mål på med den lille gule lineal (i samme bjælke, lige til venstre for).

Når du er færdig, vælger du printer ikonet (til venstre for linealen). Vælg "standard print", så laver den en pdf, som kan vedhæftes ansøgningen. 

Situationsplanen skal tydeligt vise, hvor du ønsker at placere bade- eller bådebroen.

Kontakt

Plan og Miljø

T: 96 84 84 01

E: teknisk@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail