Vindmøller

Læs her om hvornår man kan sætte en vindmølle op og hvad der er forskellen på husstandsvindmøller og store vindmøller.

Der skelnes mellem helt små vindmøller på op til 25 meter og vindmøller mellem 25 og 150 meter. 

På land må du som udgangspunkt kun opstille vindmøller i områder, der er reserveret i kommuneplanen. Undtaget er husstandsvindmøller, der har en maksimal højde på op til 25 meter og som opstilles i tilknytning til eksisterende bebyggelse på en ejendom.

Kontakt

Plan og Miljø

T: 96 84 84 01

E: teknisk@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail