Hvad sker der lige nu?

Her kan du få overblik over aktuelle nyheder indenfor planlægningen for VE-anlæg.

I januar 2024 indkaldte Struer Kommune, ved en offentlig høring, ideer og forslag til den videre planlægning for et ansøgt solcelleanlæg ved Holmevej.

Den 6. marts 2024 behandlede Teknik-, miljø- og klimaudvalget en sag om, hvorvidt der ønskes udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag og miljøvurdering af projektet. Udvalget valgte at udsætte beslutningen med opfordring til yderligere dialog mellem naboer, interesseorganisationer og projektudviklere. Du kan læse mere om Holmevej-projekt her: Konkrete VE projekter.

Senest opdateret 15-05-2024
Kontakt

Plan og Miljø

T: 96 84 84 01

E: teknisk@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail