Projekt 7 - Hardsyssel

Projektet består af et solcelleanlæg

Projektet omfatter et solcelleanlæg på ca. 136 ha placeret mellem Vejrumstad og Asp.

Projektet er på byrådsmøde den 28. februar 2023 indstillet til videre kvalificering.

Det reviderede projekt er modtaget den 12. juni 2023.

Forventet placering: Solcellerne i den gamle ansøgning placeres primært på matrikel 2c, 2e, 2g, 2h, del af 2 k og 9c Bastrup, Asp samt matrikel 1af Den sydlige Del, Vejrum og matrikel 2a, 2e og del af 2f Den mellemste Del, Vejrum.
Det er endnu ukendt hvilke matrikler det projekttilpassede område berører.

Forventet effekt: 98000 MWh/år


Her kan du se kortbilag fra projektansøgningen. Det fremgår heraf, hvordan projektet er tænkt tilpasset.

Her kan du læse den gamle ansøgning.

Her kan du læse den reviderede ansøgning.

 

Jysk Energi har foruden ovenstående ansøgning lavet et supplerende alternativ. Denne ansøgning omhandler solceller som ovenfor, samt udskiftning af de eksisterende 8 vindmøller i området med 3 nye vindmøller.


Her kan du se kortbilag fra projektansøgningen, hvor placering af vindmøllerne fremgår.

Du kan læse om dette projekt her